ЛАВАЛГАА ИЛГЭЭНЭ

Биднээс үйлчилгээ авахын тулд бидэнтэй зөвлөлдөхийн тулд бүх мэдээллийг бөглөнө үү

  • EMAIL

    [email protected]

  • TEL

    [email protected]

  • ADDRESS

    Сүжоу Вүжян дүүргийн Жянлин гудамж Жяотонг зам Хэнгтун оптик-цахилгаан харилцаа холбооны технологийн парк.